Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Прошло очередное заседание кафедры церковно-практических дисциплин МДА

11 июня в онлайн-формате прошло очередное заседание кафедры церковно-практических дисциплин МДА.

Повестка заседания включала отчеты аспирантов, вопросы закрепления тем выпускных квалификационных работ и рецензирования поступивших текстов кандидатских диссертаций. В рамках проходящего в Академии конкурса на замещение вакантных должностей на заседании кафедры прошло обсуждение претендентов. Рекомендация кафедры передана в Конкурсную комиссию для подготовки голосования на заседании Ученого совета.

Заведующий кафедрой протоиерей Александр Задорнов напомнил также о подготовке к конкурсу в следующем году, в котором должны будут принять участие, прежде всего, доценты и профессора кафедры.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: