Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Прошло дистанционное заседание кафедры истории и теории церковного искусства

1 апреля в дистанционной форме прошло очередное заседание кафедры истории и теории церковного искусства. Возглавила заседание заведующая кафедрой, профессор МДА Н.В. Квливидзе.

В начале заседания преподаватели кафедры поделились друг с другом опытом проведения лекций, семинаров и практических занятий в дистанционной форме. А также обсудили открывшиеся возможности и возникающие трудности в связи с переходом на новую форму обучения.

Следующей темой заседания стал вопрос о магистерских диссертациях студентов II курса магистратуры и о назначении рецензентов на эти диссертации.

Дистанционное заседание кафедры завершилось обсуждением текущих вопросов.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: