Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Профиль Греческой христианской литературы МДА провел День открытых дверей

11 июня прошел День открытых дверей на отделении магистратуры по профилю «Греческая христианская литература» кафедры филологии Московской духовной академии.

Руководитель профиля профессор кафедры филологии МДА игумен Дионисий (Шлёнов) и преподаватели иеромонах Тихон (Зимин), иерей Александр Ларионов и Е.В. Ткачёв провели для абитуриентов презентацию профиля «Греческая христианская литература».

Игумен Дионисий рассказал об истории изучения древнегреческого языка в Московской духовной академии и создании профиля Греческой христианской литературы. Также был сделан краткий обзор научных компетенций, приобретение которых возможно в процессе обучения. Абитуриентам рассказали об учебной и научной жизни отделения.

Научиться читать творения святых отцов в оригинале; быть способным дать обоснованный ответ на современные богословские вызовы на основании святоотеческой традиции и обращения к первоисточникам; углубить знание святоотеческой богословской и аскетической традиции — всё это и многое другое дает обучение на профиле Греческой христианской литературы.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: