Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Преподаватель МДА принял участие в XVIII Международной конференции по патристике

С 19 по 24 августа в Оксфорде проходит XVIII Международная конференция по патристике. С докладом на ней выступил преподаватель Московской духовной академии священник Сергий Ким.

Международные конференции по патристике проводятся в Оксфорде с 50-х годов прошлого столетия. Один раз в четыре года в Оксфорд съезжаются со всего мира исследователи и молодые ученые всех христианских конфессий, работающие в различных областях патрологии.

Отец Сергий выступил на конференции с докладом «До сих пор неизвестная греческая проповедь об Адаме, Авеле и Каине: Псевдо-Иоанн Златоуст или Севериан Габальский?» Он представил недавно открытую и до сих пор неопубликованную греческую проповедь об Адаме, Авеле и Каине, сохранившуюся в двух рукописях. Согласно атрибуции обеих, проповедь написана святым Иоанном Златоустом, но при анализе этой атрибуции возникают серьезные литературоведческие проблемы. Отец Сергий показал, что текстовые и литературные сходства с подлинными произведениями Севериана Габальского свидетельствуют в пользу последнего.

Кроме того, несколько отрывков новой проповеди присутствуют и в одной проповеди Псевдо-Иоанна Златоуста из древнего корпуса 38 проповедей, известных в раннем латинском переводе середины V века, а также в одной проповеди «Ефрема Грека». Автор приступил к предварительным решениям этих литературных проблем.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: