Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Представители МДА приняли участие во втором этапе разработки курса «Основы российской государственности»

С 31 мая по 2 июня 2023 года на базе РГГУ в формате очных занятий проходил второй этап разработки курса «Основы российской государственности». В ходе занятий была разработана и продемонстрирована технологическая карта семинарского занятия по одной из предложенных организаторами тем.

Московскую духовную академию на форуме представили преподаватели кафедры церковно-практических дисциплин О.А. Суханов, Н.С. Семенова, И.В. Падюкин, а также преподаватели кафедры церковной истории К.А. Черепенников и священник Вячеслав Масин. 

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας