Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Олег Давыдов выступил с лекцией в «Сколково»

27 ноября профессор кафедры богословия МДА Олег Давыдов прочитал лекцию в Инновационном центре «Сколково». Это крупнейший в России научно-исследовательский и образовательный центр, в котором разрабатывают и внедряют новые технологии.

Лектор рассказал о соотношении науки и религии на примере теории эволюции; о различных подходах к пониманию эволюции в научном, философском и богословском аспектах. Лекция завершилась активной дискуссией.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας