Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Оглашены списки поступивших на бакалавриат, Регентское отделение и в аспирантуру

13 июля заведующий аспирантурой игумен Адриан (Пашин), проректор по воспитательной работе иеромонах Марк (Святогоров) и заведующий Регентским отделением игумен Лазарь (Гнатив) огласили списки поступивших в аспирантуру, на бакалавриат и Регентское отделение.

Сначала результаты узнали абитуриенты аспирантуры. В фойе Большого актового зала списки огласил игумен Адриан (Пашин). По итогам вступительных экзаменов в аспирантуру МДА поступил 21 человек. Из них 14 человек будут учиться очно, 7 — заочно.

По итогам экзаменов на 1 курс бакалавриата поступило 118 человек. Из них 56 поступили по итогам вступительных экзаменов. 54 человека зачислены на пропедевтический курс бакалавриата. 2 человека рекомендованы к поступлению на отделение заочного обучения.

Фамилии поступивших на пропедевтический и 1 курсы бакалавриата огласил в Большом актовом зале МДА иеромонах Марк (Святогоров).

По результатам вступительных экзаменов на Регентское отделение зачислено 22 человека. Игумен Лазарь (Гнатив) в Большом актовом зале МДА огласил список поступивших.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

ΦΩΤΟΑΛΜΠΟΥΜ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: