Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

На заседании кафедры филологии представили нового сотрудника

7 ноября прошло заседание кафедры филологии Московской духовной академии. Его возглавил и.о. заведующего кафедрой филологии, профессор Московской духовной академии, доктор филологических наук Владимир Кириллин.

На заседании успешно прошла предзащита выпускника магистратуры Московской духовной академии диакона Андрея Бодько. Работа допущена к защите практически без замечаний и признана перспективной для дальнейшего научного исследования. В научный оборот вводится почти 20 ранее неисследованных текстов. 

Участники обсудили и закрепили темы выпускных квалификационных работ для студентов бакалавриата и магистратуры. Обсуждались и другие текущие вопросы. 

Заведующий кафедрой представил нового сотрудника кафедры филологии — помощника методиста Владимира Бельского, выпускника МДА. 

Справка:

Владимир Викторович Бельский 4 года по распределению трудился в Абаканской епархии, где параллельно с другими несомыми церковными послушаниями преподавал основы теологии в Саяно-Шушенском филиале Сибирского федерального университета, возглавлял епархиальную комиссию по канонизации святых. 

В 2008 году окончил специалитет Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова, а в 2019 году — аспирантуру Московской духовной академии.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: