Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

На заседании кафедры церковно-практических дисциплин обсудили работу коллектива

18 ноября прошло очередное заседание кафедры церковно-практических дисциплин. 

Заведующий кафедрой протоиерей Александр Задорнов сообщил о результатах рейтингового исследования, проведенного по указанию Учебного комитета, и призвал членов кафедры активнее участвовать в международных и общероссийских научных конференциях.

Прошли предзащиты выпускников магистерских программ отделения заочного обучения, чьи защиты назначены на 16 декабря. Участники утвердили темы курсовых и выпускных квалификационных работ, обсудили вопросы, связанные с выпуском третьего номера журнала «Праксис». Его отдадут в печать в декабре.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: