Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

На регентском отделении МДА прошло педагогическое совещание

22 января ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий возглавил  педагогическое совещание регентского отделения. Оно прошло в одной из аудиторий семинарского корпуса.

На совещании присутствовали: заведующий регентским отделением игумен Лазарь (Гнатив) и проректор по учебной работе МДА иерей Павел (Лизгунов), а также администрация и преподаватели регентского отделения.

Владыка говорил об актуальных проблемах регентского образования и обозначил задачи по повышению качества профессиональной подготовки будущих регентов.

Были  рассмотрены перспективы подготовки к переходу отделения на четырехгодичное обучение и получение в будущем государственной аккредитации по стандартам высшего образования.

Владыка ректор поделился с преподавателями своим опытом работы в Санкт-Петербургской духовной академии в данном направлении и ответил на вопросы.  Он выразил надежду, что вопросы, которые были подняты на совещании, будут совместными усилиями положительно решены.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: