Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

На кафедре Богословия прошло заседание

20 сентября состоялось заседание кафедры Богословия. Председателем был ректор МДА епископ Звенигородский Питирим.

Участники рассмотрели индивидуальные планы работы преподавателей на 2019-2020 учебный год. Члены кафедры поддержали инициативу проведения конференции в декабре 2019 года. Она посвящена наследию богослова протоиерея Георгия Флоровского.

Члены кафедры обсудили равномерное распределение научного руководства с учетом действующей ставки преподавателей. Особое внимание обратили на то, что студентам необходимо своевременно защищать свои работы. Участники рассмотрели прошения на закрепления тем кандидатских диссертаций, выпускных квалификационных работ магистратуры и бакалавриата, курсовых работ студентов МДА.

В течение октября-ноября студенты встретятся с новыми членами кафедры Богословия. Епископ Питирим подчеркнул, что изменений в штатном расписании кафедры Богословия не будет.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: