Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

На кафедре богословия пройдет научный семинар «Синтетическая теория эволюции: аргументы “за” и “против”»

30 октября в 14:50 на кафедре богословия состоится научный семинар «Синтетическая теория эволюции: аргументы “за” и “против”». 

На встрече будут обсуждаться:

  • различные мнения по вопросу сотворения мира; 
  • история попыток соотнесения христианской и научной картины происхождения жизни;
  • полемика святых отцов Восточной Церкви и рационализирующих богословов и мыслителей Запада;
  • апология существования Бога, которая не противоречит научному знанию. 

На семинар приглашаются те, кто интересуется вопросом зарождения Вселенной и происхождения жизни на Земле.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: