Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

На кафедре библеистики МДА прошло онлайн-заседание

15 июня в дистанционном режиме прошло заседание кафедры библеистики Московской духовной академии. Заседание прошло под председательством заведующего кафедрой протоиерея Георгия Климова.

Основным обсуждаемым вопросом на заседании стали отчеты учащихся магистратуры и аспирантуры Московской духовной академии по их научным работам. Участники активно обсудили каждую работу, внесли корректировки и выразили пожелания.

Профессор В.Я. Саврей указал на важность четкой формулировки и новизны в работах, а профессор иеромонах Николай (Сахаров) напомнил о необходимости учитывать в работах научные труды, опубликованные в последние годы.

Заведующий библейским кабинетом протоиерей Александр Тимофеев внес предложения по организации аспирантских семинаров кафедры. Доцент МДА диакон Сергий Кожухов рассказал об опыте аналитического чтения святоотеческих текстов в университете Августинианум.

Также в обсуждении принимал участие доцент Академии протоиерей Леонид Грилихес. Он рассказал о своих новейших разработках по исследованию семитского оригинала Евангелия от Матфея
Секретарь кафедры С.В. Зубов сообщил преподавателям информацию об индивидуальных планах и отчетах преподавателей.

В конце заседания участники приняли решение о проведении Дня открытых дверей, который пройдет 24 июня 2020 года в 14:00. Ссылка на Zoom-конференцию появится на сайте МДА в ближайшее время.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: