Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Кафедра богословия МДА провела онлайн-заседание

9 июня прошло заседание кафедры богословия Московской духовной академии, на котором были заслушаны отчеты аспирантов по работе над кандидатскими диссертациями.

В ходе дискуссии члены кафедры и соискатели решили трудные вопросы, связанные с написанием и техническим оформлением научных трудов молодых исследователей. Особое внимание было уделено четкому построению и логической последовательности в изложении материала, наличию в тексте убедительной аргументации по рассматриваемой проблеме.

Также члены кафедры рассмотрели заявления соискателей на замещение вакантных должностей профессорско-педагогического состава Московской духовной академии в 2020 году.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: