Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Кафедра библеистики провела итоговое семестровое заседание

23 декабря прошло итоговое заседание кафедры библеистики Московской духовной академии под председательством заведующего кафедрой протоиерея Георгия Климова. В заседании приняли участие преподаватели, аспиранты и студенты кафедры.

На заседании члены кафедры провели промежуточную аттестацию аспирантов и магистрантов. Рассмотрели и закрепили темы курсовых работ бакалавриата. Обсудили текущие вопросы.

Аспиранты и магистранты отчитались по работе над диссертациями. Члены кафедры утвердили темы выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата.

Преподаватели кафедры представили отчет о выполнении индивидуальных планов за I семестр 2019-2020 учебного года.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: