Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Кафедра библеистики МДА провела итоговое онлайн-заседание

7 июля кафедра библеистики Московской духовной академии провела итоговое онлайн-заседание под председательством заведующего кафедрой, доцента протоиерея Георгия Климова.

В ходе обсуждения участники подвели итоги деятельности кафедры за текущий год. Обсудили планы на будущее, а также решили текущие вопросы.

Собравшиеся рассмотрели выполнение индивидуальных планов преподавателями и утвердили отчеты о деятельности профессорско-преподавательского состава кафедры за прошедший учебный год.

После этого состоялось утверждение индивидуальных планов преподавателей на будущий учебный год.

Методист кафедры С.В. Зубов отчитался об издательской деятельности кафедры во втором семестре. Кроме того, участники выслушали предложение методиста кафедры по организации библейской секции Покровской академической конференции. В ходе обсуждения собравшиеся постановили поручить ее организацию аспиранту II курса С.О. Ковуре.

В заключение заседания участники постановили обязать обучающихся предоставлять в издания кафедры статьи по разрабатываемым ими научным направлениям тем диссертаций.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: