Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Кафедра библеистики МДА проголосовала за нового заведующего

17 февраля в Московской духовной академии прошло заседание кафедры библеистики под председательством проректора по учебной работе МДА иерея Павла Лизгунова.

Основным вопросом повестки было избрание кандидата на должность заведующего кафедрой библеистики.

Согласно Приказу ректора №5-к от 11 января 2021 года, 11 марта 2021 года на заседании Ученого совета планируются выборы заведующего кафедрой библеистики, в связи с чем на заседании участники рассмотрели кандидатуру доцента протоиерея Олега Мумрикова на должность заведующего кафедрой библеистики. Большинством голосов профессорско-преподавательского состава кафедры кандидатура отца Олега была поддержана.

Также в рамках заседания определили состав редколлегии кафедрального научного журнала «Библейские схолии», рассмотрели и утвердили темы курсовых и выпускных квалификационных работ учащихся отделения заочного обучения Московской духовной академии, согласовали план проведения заседаний и научных семинаров кафедры.

В конце заседания участники обсудили текущие вопросы.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: