Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Издательство «Никея» выпустило две книги иерея Антония Борисова

Православие — это источник, приобщившись к которому, ребенок сможет чувствовать себя счастливым. Но часто мы не знаем, как рассказать детям о сути и опыте нашей веры. Чтобы помочь в решении такой важной задачи, издательство «Никея» подготовило серию книг «Детям о Православии», где разговор идет о самом важном — о вере, о том, что дает нам силу духа и возможность прожить счастливую жизнь. 

Автором очередных книг из данной серии: «О добродетели», «О Церкви» является доцент кафедры церковной истории священник Антоний Борисов. 

Юные читатели получат простые ответы на сложные вопросы о Церкви, ее формировании и о том, что такое вера, и как прожить счастливую жизнь во Христе. Священник подтверждает свои мысли вдумчиво отобранными цитатами святых, притчевыми примерами, образами и отрывками из Священного Писания, которые прекрасно раскрывают и дополняют смысл авторских слов.

Книжки интересны не только мальчикам и девочкам, но также их мамам и папам, бабушкам и дедушкам, которые хотят воспитать своих чад в православной вере.

А чтобы лучше понимать и запоминать прочитанное, есть отличные картинки – яркие и исполненные смысла иллюстрации.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: