Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Издан сборник проповедей доцента кафедры филологии Московской духовной академии

В издательстве Сретенского монастыря вышла новая книга доцента кафедры филологии Московской духовной академии архимандрита Симеона (Томачинского) «Бог верит в человека». Это сборник проповедей, работа над которым продолжалась более десяти лет. Большей частью они звучали в Московском Сретенском монастыре, а также в храме мученицы Татианы при МГУ, в Покровском храме Московской духовной академии и в домовом храме Курской семинарии.

Как говорится в предисловии, «настоящим автором проповеди является не только сам проповедник, но в огромной мере и прихожане, паства, слушатели».

Справка:

Архимандрит Симеон (Томачинский), кандидат филологических наук, кандидат богословия, преподает в Московской духовной академии гомилетику, а также историю проповедничества и поэтику богослужебной литературы. Ранее он выпустил в свет, в соавторстве с Владимиром Бурегой, учебник по гомилетике и хрестоматию по гомилетике.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: