Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Иерей Дмитрий Барицкий провел цикл лекций для духовенства и прихожан Майкопской и Адыгейской епархии

24 и 25 мая доцент кафедры филологии и кафедры библеистики МДА иерей Дмитрий Барицкий провел цикл лекций, связанных с интерпретацией Священного Писания, для духовенства и прихожан Майкопской и Адыгейской епархии.

Во время встречи с духовенством отец Дмитрий рассказал о способах интерпретации евангельских зачал, а также привел примеры построения проповеди с учетом классической риторической традиции. Во время встречи с прихожанами предметом обсуждения стала книга Иова и ее основная тема — непознаваемость Промысла Божия в жизни человека.

Встречи были организованы и проведены при активном участии руководителя Миссионерского отдела Майкопской и Адыгейской епархии иерея Сергия Малышева, руководителя отдела по благотворительности Майкопской и Адыгейской епархии иерея Николая Пашкевича и руководителя отдела по тюремному служению Майкопской и Адыгейской епархии иеромонаха Евсевия (Архангельского).

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: