Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Епископ Питирим принял участие в вебинаре Учебного комитета

12 мая 2020 года Учебный комитет провел вебинар для руководителей духовных образовательных организаций по проведению итоговых / государственных итоговых испытаний с применением дистанционных технологий по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

На вебинаре были также рассмотрены вопросы итоговой аттестации по программе регентов и иконописцев. Возглавил работу вебинара председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. 

В вебинаре принял участие ректор Московской духовной академии епископ Звенигородский Питирим. Всего в мероприятии приняли участие 87 человек. Среди участников — представители Учебного комитета, преподаватели и члены администрации 40 образовательных организаций.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Пресс-служба МДА/Учебный комитет

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: