Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Доценту МДА иерею Дмитрию Барицкому присуждена научная степень кандидата филологических наук

13 мая в диссертационном совете Московского государственного областного университета состоялась защита кандидатской диссертации иерея Дмитрия Барицкого на тему «Метафизические основания мотива тоски в “таинственных повестях” И.С. Тургенева».

Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русской классической литературы Московского государственного областного университета Ирина Александровна Киселева.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук» (ИМЛИ РАН).

Официальными оппонентами выступили: Ирина Анатольевна Беляева, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русской литературы Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет», и Алла Александровна Бельская, кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры истории русской литературы XI–XIX веков Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».

Решением диссертационного совета по итогам защиты иерею Дмитрию Барицкому была присуждена научная степень кандидата филологических наук по специальности «русская литература».

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: