Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Доцент МДА Н.С. Семенова приняла участие в IV Всероссийском форуме «Право. Религия. Государство»

15 декабря 2021 года доцент кафедры церковно-практических дисциплин МДА Н.С. Семенова приняла участие в IV Всероссийском форуме «Право. Религия. Государство», проходившем в Общественной палате Российской Федерации.

Форум, начало которому было положено в 2018 году, — уникальная платформа для профессионального экспертного взаимодействия, для обмена мнениями с представителями государственных органов, для анализа существующих проблем и поиска путей их преодоления. Многообразие мнений, подходов, практического опыта.

Н.С. Семенова выступила на секции «Диалог государства и религиозных объединений» с докладом на тему «Генезис и эволюция понятия правового светского государства в контексте реализации права на свободу совести».

Проблема неправильного понимания светскости государства, которая является во многом данью советского атеистического наследия, часто мешает в современных государственно-конфессиональных отношениях, то есть в диалоге между государством и религиозными объединениями, поэтому целью доклада было кратко донести изначальное понятие светскости государства, показать, какую трансформацию оно претерпело, а также представить последствия этой трансформации прежде всего для реализации права на свободу совести.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: