Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Доцент и студенты кафедры церковно-практических дисциплин приняли участие в ежегодном собрании Российской ассоциации международного права «Международное право в многополярном мире»

Доцент кафедры церковно-практических дисциплин Н.С. Семенова и студенты 2 курса магистратуры профиля «Современное каноническое право» приняли участие в 65-м ежегодном собрании Российской ассоциации международного права «Международное право в многополярном мире». 

В дистанционном формате Наталья Сергеевна выступила на двух секциях конференции: с докладом на тему «Международно-правовая защита права родителей на образование детей в соответствии со своими религиозными или иными убеждениями» в секции «Международная защита прав детей и семьи» и с докладом на тему «Нарушение принципа уважения прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести и религии — угроза международной безопасности» в секции «Право, современные информационные технологии, безопасность мирового сообщества. Международная уголовная юстиция: проблемы и решения».

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: