Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Аспирантура МДА получила свидетельство о церковной аккредитации

16 июня первый заместитель Председателя Учебного комитета протоиерей Михаил Вахрушев вручил ректору Московской духовной академии епископу Звенигородскому Питириму Свидетельство о церковной (профессионально-общественной) аккредитации программы аспирантуры.

Свидетельство о церковной аккредитации подтверждает качественную организацию образовательного процесса в аспирантуре Академии, соответствие содержания образования церковной традиции.

Московская духовная академия в 2019 году получила лицензию на осуществление образовательной деятельности по основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 48.06.01 Теология (аспирантура). В 2019/2020 учебном году были набраны первые обучающиеся по данной программе. В настоящий момент Академия продолжает подготовку к процедуре государственной аккредитации программы аспирантуры, которую планируется провести до окончания календарного года.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: