Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Архимандрит Симеон (Томачинский) прочел доклад на межвузовском студенческом форуме в Сергиево-Посадском институте игрушки

13 мая доцент Московской духовной академии архимандрит Симеон (Томачинский) прочел доклад на межвузовском студенческом форуме в Сергиево-Посадском институте игрушки. 

В начале мероприятия мужской хор Академии под управлением Максима Иванчука исполнил четыре произведения в качестве пасхального приветствия. После чего участники выступили со своими докладами.

Архимандрит Симеон прочел доклад на тему «Враждебно ли христианство культуре?».

В своем докладе отец Симеон отметил, что первое художественное творчество было в раю, когда Адам нарекал имена животным. В этом смысле мы порой отмечаем: «Ars longa, vita brevis est» (жизнь коротка, искусство вечно). Дать имя — означает «познать»: собственно, в этом и состоит цель любого человеческого искусства. Культура помогает в подготовке почвы нашего сердца. Сам термин «культура» происходит от латинского слова culturare, которое означает «возделывать землю».

Всё прекрасное должно быть не отвергнуто, а освоено и преображено. Через искусство происходит открытие мира, распознавание своих корней, познание себя самого. 

Как заметил автор доклада, символично, что именно в Сергиевом Посаде, городе преподобного Сергия, произошло рождение русского национального образа — матрешки. Это связано с творчеством человека, названного в честь преподобного Сергия Радонежского, — Сергея Малютина.

Также с докладом на тему «Русская икона как квинтэссенция художественной мысли» выступил студент 1 курса иконописного факультета Фёдор Красим.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: