Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Академия поздравляет В.Т. Воеводову с юбилеем

20 ноября свой юбилей отмечает преподаватель факультета иконописи и церковного искусства Московской духовной академии Вера Тимофеевна Воеводова.

Уважаемая Вера Тимофеевна! 

Ректор, профессора, преподаватели, сотрудники и студенты Академии поздравляют Вас с юбилеем.

В этот знаменательный для Вас день примите пожелания крепости сил, творческого вдохновения и благопоспешения в трудах.

Покровом и заступлением Царицы Небесной будьте хранимы на многая лета.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας