Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Академия получила приложение к лицензии на право реализации программ дополнительного образования

Московская духовная академия получила приложение к лицензии на образовательную деятельность, дающее право на реализацию программ дополнительного профессионального образования.

С 2020/2021 учебного года дополнительные образовательные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки будут реализовываться для преподавателей Академии, обучающихся, а также для всех желающих обучаться по программам ДПО.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας