Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Τμήμα πρόσθετης εκπαίδευσης

Ειδήσεις

11 Αύγουστος 2020
C 31 июля по 12 августа 2020 года Отдел дополнительного образования МДА проводит очередную учебную сессию по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
1 Ιούλιος 2020
С 31 июля по 11 августа 2019 года Отдел дополнительного образования МДА и МПГУ приглашают принять участие в обучении по программам дополнительного образования и повышения квалификации.
17 Ιούνιος 2020
Московская духовная академия получила приложение к лицензии на образовательную деятельность дающую право на реализацию программ дополнительного профессионального образования.
18 Αύγουστος 2019
С 31 июля по 11 августа в Московской духовной академии прошла сессия Отдела дополнительного образования МДА. Участие в ней приняли более 200 слушателей. Темой встреч стала духовная жизнь мирян в XXI веке.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: