Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Τμήμα πρόσθετης εκπαίδευσης

Ειδήσεις

17 Ιούνιος 2020
Московская духовная академия получила приложение к лицензии на образовательную деятельность дающую право на реализацию программ дополнительного профессионального образования.
18 Αύγουστος 2019
С 31 июля по 11 августа в Московской духовной академии прошла сессия Отдела дополнительного образования МДА. Участие в ней приняли более 200 слушателей. Темой встреч стала духовная жизнь мирян в XXI веке.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: