Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Диссертационный совет

Ειδήσεις

4 Μάρτιος 2019
4 марта в Елизаветинском зале Академии состоялась защита диссертации М.А. Вишняка на соискание ученой степени кандидата богословия на тему «Арсенитский раскол (1265–1310) в письменном наследии святителя Афанасия I, патриарха Константинопольского (1289–1293; 1303–1309)».
14 Μάρτιος 2020
4 марта 2019 г. в Московской духовной академии состоится защита диссертации Михаила Андреевича Вишняка на соискание ученой степени кандидата богословия.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: