Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Наталья Борисовна Волчкова

Должность: Преподаватель факультета Церковно-певческого искусства МДА

Дата рождения: 10 мая 1977 г.

Тезоименитство: 8 сентября

Образование:

  • МГГУ им.Шолохова факультет культуры и музыкального искусства программа «Дирижерско-хоровая подготовка»(Учитель музыки), 2009 г.
  • ФГБОУ Высшего образования «Московский педагогический государственный университет»г.Москва Магистр Педагогическое Образование, 2019 г.

Повышение квалификации:

  • Повышение квалификации для преподавателей церковного пения программ подготовки регентов, реализуемых в духовных учебных заведениях РПЦ в объёме 27 академических часов. Санкт-Петербургская Духовная академия 1-3 апреля 2019 г.

Преподаваемые в Академии дисциплины и практики

Факультет Церковно-певческого искусства МДА:

  • Церковное пение;
  • Дирижирование.

Стаж педагогической  (научно-педагогической) работы: с 2009 г.

Стаж работы в Академии: с 2009 г.

В составе ППС: с 2009 г.

Награды (год получения):

  • Юбилейная медаль РПЦ «В память 1000-летия преставления равноапостольного великого князя Владимира»  30.12.2015г.

Биография:

Окончила Московский государственный гуманитарный университет в 2009 году. В 2019 году окончила магистратуру Московского педагогического государственного университета по направлению  «педагогическое образование».

С 2009 года является преподавателем на Регентском факультете МДА.

В 2015 году награждена медалью« В память 1000-летия преставления равноапостольного великого князя Владимира»

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: