Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Иерей Алексий Крикунов

Должность: Преподаватель факультета Церковно-певческого искусства МДА

Ученая степень: Кандидат богословия    (1991 г)
Тема диссертации: Духовная жизнь христианина по творениям свят. Димитрия Ростовского.

Дата иерейской хиротонии: 21 августа  2011 г.

Дата диаконской хиротонии: 4 июня  2000 г.

Дата рождения: 30 сентября 1960 г.

Тезоименитство: 11 октября

Образование:

  • Самаркандский пищевой техникум. По специальности «Холодильно-компрессорные машины и установки». Квалификация «техник-механник.
  • Московская духовная семинария (1987 г.).
  • Московская духовная академия (1991 г.).

Преподаваемые в Академии дисциплины и практики

Факультет Церковно-певческого искусства МДА:

  • Священная библейская история

Стаж педагогической  (научно-педагогической) работы: с 1991 г.

Стаж работы в Академии: с 1991 г.

В составе ППС: с 1991 г.

Награды (год получения):

  • Медаль преп. Сергия Радонежского, 1988.

Биография:

В 1987 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 1991 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. С 1991 г. обучается  в Аспирантуре МДА и назначается преподавателем Иконописной школы при МДА. С 1992 по 1998 г. занимает ряд ответственных Административно-хозяйственных постов, совмещая их с преподаванием в МДАиС. С сентября 1997 г. становится преподавателем на Регентском факультете МДА.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: