Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Ανακοινώσεις

Дорогие абитуриенты!

Подача документов на заочную форму обучения в МДА на программы бакалавриата и магистратуры будет открыта с 01 июня 2022 г.
Документы должны датироваться годом поступления.

Для того чтобы подать документы, вам надо будет зайти на внутренний портал МДА : https://home.mpda.ru/login/index.php, зарегистрироваться там, а потом загрузить все необходимые отсканированные документы. После сверки документов необходимо подать оригиналы в Канцелярию Отделения заочного обучения МДА лично или выслать Почтой России.

Дата окончания приема документов: 01 июля 2022 г.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: