Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Για τα ΜΜΕ

E-mail пресс-службы: psmda@yandex.ru

Руководитель Отдела по связям с общественностью МДА — иеромонах Михей (Копытов).