Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Состав кафедры библеистики

 1. Барицкий Димитрий, иерей, доцент
 2. Бондаренко Димитрий, иерей, доцент
 3. Венедикт (Князев), архимандрит, преподаватель
 4. Выдрин Андрей, иерей, доцент
 5. Грилихес Леонид, протоиерей, доцент
 6. Диваков Николай, протоиерей, старший преподаватель
 7. Ефремов Евгений Александрович, ассистент
 8. Зубов Сергей Вячеславович, старший преподаватель
 9. Калинин Максим Глебович, старший преподаватель
 10. Климов Георгий, протоиерей, доцент
 11. Ковшов Михаил Всеволодович, доцент
 12. Кожухов Сергий, диакон, доцент
 13. Коротков Петр Александрович, старший преподаватель
 14. Крутова Марина Семёновна, профессор
 15. Лазарь (Гнатив), игумен, преподаватель
 16. Лапидус Иоанн, протоиерей, доцент
 17. Михайлов Пётр Борисович, доцент
 18. Мумриков Олег, протоиерей, доцент, заведующий кафедрой
 19. Николай (Сахаров), иеромонах, профессор
 20. Осколков Павел Александрович, ассистент
 21. Рахновский Андрей, протоиерей, старший преподаватель
 22. Саврей Валерий Яковлевич, профессор
 23. Селезнёв Михаил Георгиевич, доцент
 24. Скобелев Михаил Анатольевич, доцент
 25. Таврион (Смыков), иеромонах, старший преподаватель
 26. Тимофеев Александр, протоиерей, старший преподаватель
 27. Тимофеев Борис, иерей, старший преподаватель
 28. Тодиев Александр, иерей, доцент
 29. Феодор (Юлаев), иеромонах, старший преподаватель
 30. Филофей (Артюшин), иеромонах, доцент
 31. Фуфаев Сергий, иерей, преподаватель
 32. Шаблевский Николай, диакон, старший преподаватель
 33. Шаргунов Александр, протоиерей, преподаватель

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: