Московська область, м. Сергієв Посад, Лавра, Академія

Філології

Кафедра Філології існує в структурі Московської духовної академії з 2003 р. Завідує кафедрою з цього ж часу доктор філологічних наук, професор Володимир Михайлович Кіріллін.

На кафедрі працюють 42 особи: 5 професорів, 6 доцентів, 5 старших викладачів, 14 викладачів, 9 асистентів, 2 наукових співробітника і 1 секретар.

Сфера компетенцій та професійної відповідальності кафедри поширюється на бакалавріат, магістратуру та аспірантуру: це — сучасні іноземні мови (англійська, французька, німецька, новогрецька), давні мови (давньогрецька, латинська, старослов'янська, церковнослов'янська), сучасна російська мова, історія російської літературної мови, російська мова як іноземна, стилістика російської мови, історія російської світської і духовної літератури XI-XX ст., історія світової літератури, історія візантійської літератури, історія агіографії як розділу християнської літератури, вступ до літературознавства, текстологія, вступ до мовознавства, гомілетика, риторика, спічрайтинг і деякі інші дисципліни, пов'язані зі славістикою та візантологією.

Кафедра, таким чином, забезпечує здійснення основних освітніх програм вищої освіти за напрямами підготовки:

1) 48.03.01 Теологія, профіль «Практична теологія Православ'я» на бакалавріаті;

2) «Підготовка служителів і релігійного персоналу релігійних організацій», профіль «Грецька християнська література» у магістратурі (керівник профілю професор, кандидат богослов'я, ігумен Діонісій (Шльонов);

3) «Підготовка служителів і релігійного персоналу релігійних організацій», профіль «Руська духовна словесність» у магістратурі (керівник профілю доцент, кандидат богослов'я, ієрей Димитрій (Барицький);

Крім цього, кафедра обслуговує підготовче відділення бакалавріату, пропедевтичний курс відділення християнської словесності за вищевказаними профілями і заочне відділення МДА.

Кафедра є випускаючою і, відповідно, готує бакалаврів, магістрів богослов'я і кандидатів богослов'я в рамках двох наукових напрямків: «Пам'ятники аскетичної писемності Візантії (IV–XIV ст.): дослідження, видання, переклади» і «Рецепція християнської культури російської словесності».

Силами викладачів кафедри один раз на два роки проводяться наукові конференції з російської та слов'янської філології під загальною назвою «Таїнство слова і образу» із запрошенням фахівців з різних російських ВНЗ і духовних навчальних закладів. За підсумками цих конференцій видаються збірники. Крім цього, 2 рази в рік кафедра організовує конференції для студентів та випускників кафедри. Випуск кафедральних журналів: «Метафраста» (під егідою профілю «Грецька християнська література») та «Слово і образ» (під егідою профілю «Руська духовна словесність») планується з 2019 року. У даних журналах розміщуватимуться результати наукових праць як співробітників, так і студентів кафедри філології.

У складі кафедри два доктори філологічних наук (О. О. Волков і В. М. Кіріллін), один доктор богослов'я (Б. О. Нелюбов) і один доктор культурології (Д. В. Макаров), а також кандидати богослов'я. Дві третини членів кафедри мають вищу світську спеціальну освіту, решта є випускниками вищих духовних навчальних закладів. Деякі викладачі проходили стажування за кордоном.

Наукові труди викладачів кафедри є різноманітним. Перш за все, потрібно відзначити поєднання викладачами обов'язків по академії з роботою у світських установах - в МДУ ім. М. В. Ломоносова, МПДУ, Інституті світової літератури ім. О. М. Горького, РАН та інших, в т. ч. зарубіжних ВНЗ.

Багато викладачів не обмежуються тільки педагогічною діяльністю, проявляючи себе і в сфері наукових досліджень або роботи над навчальними посібниками, і в публічному науковому житті, і в церковній громадській діяльності.