Московська область, м. Сергієв Посад, Лавра, Академія

Освіта

Академія включає в себе 6 структурних підрозділів: бакалавріат, магістратуру, аспірантуру, докторантуру, регентську та іконописну школи.

Академія - освітній, науково-богословський і дослідний центр, що здійснює підготовку священнослужителів, викладачів церковних навчальних закладів, церковних вчених та інших фахівців вищої наукової кваліфікації в області православного богослов'я.

До вступних іспитів на бакалавріат допускаються особи чоловічої статі, православного віросповідання, які мають загальну середню освіту. Абітурієнти, які задовільно склали вступні іспити на бакалавріат, можуть бути зараховані на Підготовче відділення з метою підготовки до зарахування на бакалавріат у наступному навчальному році.

Навчання на бакалавріаті закінчується написанням і захистом дипломної роботи. Студенту надається самостійний вибір теми роботи і наукового керівника. Після захисту дипломної роботи випускник отримує кваліфікацію фахівця в області православного богослов'я.

Період навчання на бакалавріаті – 4 роки.

Успішне закінчення бакалавріату дає право на вступ до магістратури Академії.

До вступних іспитів у магістратуру допускаються особи чоловічої статі, православного віросповідання, що мають бакалаврську освіту.

У магістратурі читаються лекції та спецкурси, проводяться семінари та практичні заняття. Самостійна робота студентів має за мету набуття не тільки знань, а й навичок, умінь, компетенцій, досвіду в галузі освоєння та застосування богословських знань у церковному служінні і церковному житті випускника магістратури.

Навчання в магістратурі закінчується написанням і захистом магістерської дисертації.

Період навчання в магістратурі – 2 роки.