Московська область, м. Сергієв Посад, Лавра, Академія

Богословський вісник

«Богословський вісник» — головний науково-богословський журнал Московської духовної академії. Це періодичне видання, що спеціалізується на публікації наукових досліджень за напрямом Укрупненої групи спеціальностей 48.00.00 «Теологія». Журнал видається Московською Духовною Академією з 1892 року з перервою з 1919 по 1992 рік. Відновлення видання відбулося в 1993 році. З 2016 року «Богословський вісник» видається на постійній основі, в ньому публікуються матеріали з широкого кола проблем в галузі богослов'я, історії християнської Церкви, історії філософії та релігієзнавства. У кожному номері публікуються рецензії на новітню наукову літературу, які видаються в Росії і за кордоном.

Журнал «Богословський вісник» є засобом масової інформації, призначеним для публікації за розробленими в МДА науковими напрямами, в тому числі – основних результатів дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук, а також для публікації оригінальних наукових матеріалів, які представляють інтерес для соціо-гуманітарної науки і мають теоретичну і практичну значимість.

Журнал виходить чотири рази на рік загальним обсягом 80 авторських аркушів (1200 сторінок).

Журнал «Богословський вісник» рішенням Президії Вищої атестаційної комісії при Міністерстві освіти і науки Російської Федерації від 20 квітня 2018 р. включений до Переліку фахових наукових видань.
Журнал «Богословський вісник» включений в російський індекс наукового цитування (РІНЦ). Статті журналу враховуються в рейтингу авторів як публікації в рецензованому журналі з ненульовим імпакт-фактором.
У РІНЦ індексуються всі публікації журналу починаючи з 1993 року і доступні для вільного скачування в форматі pdf на сайті Наукової електронної бібліотеки (НЕБ) — eLIBRARY.RU 

Будемо раді бачити ваші дослідження, статті та публікації на сторінках нашого загальноакадемічного видання.

Останній випуск який вийшов № 31 по загальній нумерації. В даний час закінчується робота над формуванням № 32 — 1-го за 2019 рік.

Обсяг статті або публікації – бажано до 1 друкованого листа (від 25 тис. до 40 тис. знаків).

Стаття крім основного тексту, повинна містити анотацію (мінімум 150 слів) і ключові словами російською та англійською мовами.

Електронна адреса редакції журналу «Богословський вісник» vestnik@mpda.ru.

Розділи журналу:

I: Дослідження, статті та публікації

Біблеїстика: статті з дослідженнями Святого Письма Старого і Нового Завітів, а також святоотецької екзегетики.

Богослов'я: статті з галузі богослов'я, а також з дослідженнями творінь святих отців Церкви.

Церковна історія: статті з широкого кола проблем в області загальноцерковної Історії.

Церковно-практичний розділ: Статті з дослідженнями за темами богослужіння Православної Церкви, церковного права, пастирства і церковного співу.

Філологія: статті з дослідженнями теоретичних питань церковної писемності та літератури

Історія і теорія мистецтва: публікації, присвячені візантійській і давньоруській церковній архітектурі, іконографії та влади

II: Критика та рецензії

III: Хроніка

Примітка: При рубрицюванні можливе виділення додаткових рубрик з предметів, наприклад, Літургіка.