Московська область, м. Сергієв Посад, Лавра, Академія

Бібліотека

Бібліотека Московської духовної академії, одного з провідних навчальних закладів Руської Православної Церкви, – одне з найбільших сховищ богословської та церковно-історичної літератури на території Росії і країн СНД. У фондах Бібліотеки зібрані і зберігаються понад 350 тис. екземплярів книг, випускних кваліфікаційних робіт, журналів, газет, мап, фотографій, електронних копій книг і рукописів, а також медіаресурсів.

Фонд

  • 1300 рукописів;
  • 10 000 книг, виданих до 1826 року;
  • понад 350 тис. книг на 130 мовах.

У відповідності з концепцією освітньої та науково-дослідної діяльності Академії основними напрямками комплектування Бібліотеки є богослов'я, біблеїстика, філологія, церковна історія, філософія, церковне мистецтво і церковно-практичні дисципліни. Окрім цього фонди бібліотеки включають видання, архіви та документи, які забезпечують потреби поточних освітніх програм, а також сприяють всебічному розвитку та освіті учнів МДА та підвищенню кваліфікації членів професорсько-педагогічної корпорації.

Електронний каталог та Електронна бібліотека

Бібліотека створила і продовжує розвивати електронний каталог АБІС "ІРБІС64" і АБІС "OPAC-Global".

В АБІС "ІРБІС64" представлена велика частина бібліотечного фонду, включаючи випускні кваліфікаційні роботи МДА, відео- та аудіо-матеріали. Триває робота з електронної каталогізації іноземної літератури, архівів і мап. Також створюються каталоги на деякі рукописні фонди РД, РДАДА і ЦІАМ, що мають відношення до МДА, ТСЛ і окремим церковним персоналіям.

Триває робота над наповненням Електронної бібліотеки. Доступ до електронного каталогу і до електронної бібліотеки здійснюється на території Московської духовної академії. Основний Книжковий каталог і 5000 електронних копій книг електронної бібліотеки також доступні на сайті бібліотеки МДА http://libmda.ru/.

Зовнішні електронні ресурси

Бібліотека МДА має підписку на наступні електронні бази даних:

  • Електронно-бібліотечна система «Університетська бібліотека онлайн», http://biblioclub.ru. Доступ здійснюється з будь-якої точки локальної мережі МДА без реєстрації; при авторизації – з будь-якої точки виходу в Інтернет по Росії.
  • Президентська бібліотека, https://www.prlib.ru/. Доступ здійснюється з комп'ютерів Читального залу.
  • Національна електронна бібліотека, https://нэб.рф/. Доступ здійснюється з комп'ютерів Читального залу.

Обслуговування

Бібліотека обладнана сучасним читальним залом, в якому є 36 робочих місць з можливістю підключення ноутбуків, в тому числі 8 робочих місць, обладнаних комп'ютерами з можливістю пошуку в Електронному каталозі, електронних базах даних і з доступом до Інтернету.

У відділі Абонемента розташовується Навчальний фонд, документи якого запитуються без попереднього замовлення. У залі Абонемента є 8 робочих місць.

У залі Абонементу в даний час розташовуються карткові каталоги: систематичний, алфавітний каталог іноземної літератури, каталог журналів і систематична картотека статей.

Замовлення літератури з основного книгосховища здійснюється в Читальному залі і Абонементі. Видача здійснюється через Читальний зал.

Правила користування, категорії читачів, перелік послуг, що надаються Бібліотекою та графік роботи розміщені на сайті Бібліотеки www.libmda.ru у розділі меню «Обслуговування».

Студенти очного відділення, викладачі та співробітники Московської духовної академії, учні Іконописної школи і Регентського відділення мають вільний доступ до всієї літератури, наявної у фондах, і до всіх ресурсів, що надаються Бібліотекою МДА.

Також доступ можуть отримати зовнішні користувачі, що займаються науково-дослідною діяльністю. Форму прохання для отримання доступу можна знайти тут.

Години роботи

Адміністрація та Абонемент

Понеділок – П'ятниця: 9.00 – 17.00

Читальний зал

Понеділок – П'ятниця: 9.00 – 20.00

Субота і дні, що передують великим церковним святам: 9.00 – 17.00

Неділя та дні великих церковних свят: 12.00-20.00

Підбір літератури за замовленням з основного книгосховища:

Понеділок – П'ятниця: 9.00 – 17.00

Субота: 9.00 – 12.00

Більш детальна інформація про графік роботи бібліотеки знаходиться на сайті http://libmda.ru/ у розділі меню «Обслуговування, години роботи».

Адреса

141300, Московська область, м. Сергієв Посад

Троїце-Сергієва Лавра, Московська духовна академія, Бібліотека

Веб-адреса:              http://libmda.ru/

Телефон:                +7 (985) 743-4489

E-mail:                    bibliotheca.mda@mail.ru

Завідувач бібліотекою МДА

З березня 2010 р. – ігумен Діонісій (Шльонов), професор Московської духовної академії, кандидат богослов'я.

Закінчив Московську духовну семінарію в 1994 р., дата прийняття чернецтва - 27 березня 1998 р., висвячений у сан ієродиякона 11 квітня 1998 р., висвячений у сан ієромонаха 21 листопада 1998 р. У 1998 р. закінчив Московську духовну академію зі ступенем кандидата богослов'я, захистивши дисертацію на тему «Преподобний Микита Стіфат і його богословські твори». З 1998 р. – викладач МДА і керівник Греко-латинського кабінету МДА. З 2003 р.- заступник головного редактора академічного журналу «Богословський вісник». У 2006 р. удостоєний сану ігумена. З 2012 р. – завідувач профілем «Грецька християнська література», відкритому на базі кафедри Філології МДА.