Московська область, м. Сергієв Посад, Лавра, Академія

Аспірантура

Аспірантура є підрозділом МДА, що здійснює підготовку науково-педагогічних і науково-богословських кадрів у системі післявузівської професійної духовної освіти Руської Православної Церкви за спеціальностями відповідно до діючої в МДА номенклатури спеціальностей. Основними цілями підготовки в Аспірантурі є: проведення науково-богословських досліджень; складання кандидатських іспитів; написання дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата богослов'я.

Термін навчання в очній аспірантурі 3 роки, в заочній — 4 роки.

Робота аспіранта здійснюється згідно з  індивідуальним навчально-науковим планом, який затверджується на випусковій кафедрі протягом 2-х місяців з моменту зарахування в Аспірантуру. Контроль за виконанням аспірантом індивідуального Навчально-наукового плану здійснює науковий керівник, випускаюча кафедра та завідувач аспірантурою.   

Вступники до Аспірантури складають вступні іспити з богослов'я та іноземної мови. Крім вступних, іспитів абітурієнти проходять співбесіди з Ректором МДА, проректорами, завідувачем Аспірантурою, духівниками Свято-Троїцької Сергієвої Лаври. Вступники до аспірантури зобов'язані пройти медичний огляд в медсанчастині МДА.

 Іспит з богослов'я складається з двох частин: перша – усний іспит за  програмою, друга частина – представлення на кафедрі науково-богословських праць вступника і реферату з теми передбачуваного науково-богословського дослідження в аспірантурі.

Аспірантура відкрита в квітні 2012 року. Завідувачем аспірантурою призначений ігумен Адріан (Пашин).Інтерв'ю з завідувачем аспірантури МДА ігуменом Адріаном (Пашиним)

Білети вступного іспиту з Богослов'я в Аспірантуру МДА

 Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови