Московська область, м. Сергієв Посад, Лавра, Академія

Магістратура

Московська Духовна Академія - освітній, науково-богословський і дослідний центр, що здійснює підготовку священнослужителів, викладачів церковних навчальних закладів, церковних вчених та інших фахівців вищої наукової кваліфікації в області православного богослов'я.

До вступних іспитів у магістратуру допускаються особи чоловічої статі, православного віросповідання, які мають бакалаврську освіту.

У магістратурі читаються лекції та спецкурси, проводяться семінари та практичні заняття. Самостійна робота студентів має за мету набуття не тільки знань, а й навичок, умінь, компетенцій, досвіду в галузі освоєння та застосування богословських знань в церковному служінні і церковному житті випускника магістратури.

Навчання в магістратурі закінчується написанням і захистом магістерської дисертації.

Період навчання в магістратурі - 2 роки, в ряді магістерських профілів передбачений також підготовчий пропедевтичний курс.

В Академії діє сім магістерських профілів:

  1. Православне богослов'я
  2. Біблеїстика
  3. Історія Церкви
  4. Пасторологія і літургіка
  5. Грецька християнська література
  6. Руська духовна словесність
  7. Історія і теорія церковного мистецтва