Московська область, м. Сергієв Посад, Лавра, Академія

Регентське відділення

Регентське відділення Московської духовної академії займається підготовкою регентів церковних хорів і фахівців в області церковно-співочого мистецтва.

Зміст і організація навчального процесу регламентується навчальним планом, календарним навчальним графіком, робочими програмами навчальних дисциплін, програмами практик, програмою підсумкової атестації. Робочі програми дисциплін розроблені педагогами Регентського відділення, серед яких – багаторічні трудівники на ниві регентської освіти, відомі фахівці в галузі церковно-співочого мистецтва, випускники провідних музичних ВНЗ Росії, ближнього і далекого зарубіжжя.

Навчальний план передбачає проведення індивідуальних і групових занять богословської, церковно-співочої, музично-теоретичної і практичної спрямованості. Музично-теоретичний модуль включає в себе такі предмети, як сольфеджіо, гармонія, поліфонія, аналіз музичних форм, музична література, історія музики та ін.. До числа індивідуальних музичних дисциплін відносяться заняття з диригування (регентування), фортепіано, читання хорових партитур і постановці голосу. У процесі навчання студенти опановують теорію і практику богослужбового співу, основні стилі церковно-співочого мистецтва: від ранньохристиянської, візантійської, давньоруської богослужбової практики до сучасних духовно-музичних творів. Вивчаються григоріанський хорал і знаменний розпів, церковні гласи, монастирські розспіви. Студенти долучаються до багатих богослужебно-пісенних традицій Троїце-Сергієвої Лаври, вивчають досвід відомих регентів: Миколи Васильовича Матвєєва, архімандрита Матвія (Мормиля), церковного композитора диякона Сергія (Трубачова), які в різний час працювали в Регентській школі Московської духовної академії.

Одним з основних предметів є хоровий клас, на якому розкриваються знання, вміння та навички, набуті в ході вивчення інших дисциплін. Вищеназвані предмети, в тому числі і богословської спрямованості, такі як Священна Біблійна історія, церковний статут, моральне богослов'я, загальноцерковна історія та ін., сприяють особистісному і професійному становленню майбутніх регентів і дозволяє студентам отримати повний комплекс знань і навичок, необхідних для регентського служіння.

 Освітній процес забезпечується доступом кожного, хто навчається, до баз даних і бібліотечних фондів Академії, що формуються за повним переліком дисциплін основної освітньої програми. Бібліотечний фонд Регентського відділення включає видання основної навчальної, методичної та нотної літератури, а також спеціальні хрестоматійні видання, партитури, аудіо - та відео-фонд, які призначені для реалізації освітньої програми в галузі церковно-співочого мистецтва.

Виховна робота в Московській духовній академії ведеться відповідно до православних церковних традицій. Академія розташована у Троїце-Сергієвій Лаврі – це дає можливість студентам долучатися до духовного життя одного з провідних монастирів Росії. В Академії діють храми Покрови Пресвятої Богородиці, преподобного Іоанна Ліствичника, а також великомучениць Варвари Анастасії і мучениці Килини, в яких студенти беруть регулярну участь у богослужіннях, сповідаються, причащаються Святих Христових Таїн, несуть обов'язки читців, співців, регентів.

Виховна робота включає в себе також діяльність, спрямовану на залучення студентів до православної культури, вітчизняної історії у справах милосердя. Здійснюються паломницькі поїздки по святим місцям Росії та зарубіжжю. Регулярно проводяться творчі вечори, концерти, ювілейні та тематичні заходи, а також зустрічі з відомими вченими, священнослужителями і духівниками. У Московській духовній академії працюють гуртки різної спрямованості, діє Студентська рада.

Студенти Академії забезпечуються проживанням в гуртожитку, харчуванням, медичним обслуговуванням.

Можливість навчання і отримання професійних навичок в центрі російського Православ'я – Троїце-Сергієвій Лаврі – унікальна особливість навчального процесу Регентського відділення Московської духовної академії.