Московська область, м. Сергієв Посад, Лавра, Академія

Структура академії


Глава Московской духовной академии — ректор — епископ Звенигородский Питирим (Творогов).

Ректор Московської духовної академії призначається на посаду указом Святішого Патріарха Московського і всієї Русі на підставі визначення Священного Синоду Руської Православної Церкви.

Ректор керує Московською духовною академією і семінарією відповідно до академічного Статуту, за посередництвом заступників (проректорів), що затверджуються на посаді Святішим Патріархом Московським і всієї Русі.

Ректором затверджується внутрішній розпорядок і регламент роботи, повноваження структурних підрозділів та посадові обов'язки працівників Московської духовної академії, а також, у межах своєї компетенції, видаються накази, розпорядження, вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Московської духовної академії: бакалавріату, магістратури та аспірантури, регентського і іконописного відділень.

Колегіальним органом, що здійснює загальне керівництво освітньою та науково-дослідною діяльністю Академії, що відповідає за вироблення пріоритетів і принципів розвитку Академії, затвердження основного нормативного забезпечення діяльності Академії та підвищення ефективності діяльності освітнього і виховного процесу, є Вчена рада Академії.

До складу Вченої ради Академії входять Ректор Академії, який є її Головою, проректори, Голова Науково-методичної ради, завідувачі Відділенням заочного навчання, Регентського і Іконописного відділень, завідувач бібліотеки, завідувачі та секретарі кафедр і відділень, штатні професори і доценти Академії.

Проректори, секретар Вченої ради, завідувачі відділенням заочного навчання, регентського та іконописного відділень, помічники Ректора, складають адміністрацію Московської духовної академії.

Проректор з навчальної роботи організовує навчальний процес і навчально-методичну роботу в Московській духовній академії. Виконуючий обов'язки проректора з навчальної роботи — священик Павел Лізгунов.

Проректор з науково-богословської роботи організовує наукову роботу в Московській духовній академії. З 2012 року на цій посаді знаходиться протоієрей Олександр Задорнов.

Проректор з виховної роботи здійснює загальне керівництво виховною роботою в Московській духовній академії. З 2018 року на цій посаді знаходиться ієромонах Марк (Святогоров). У діяльності проректора з виховної роботи йому допомагають старший помічник проректора з виховної роботи — з 2015 року виконуючим обов'язки старшого помічника є ієромонах В'ячеслав (Сорокін) — а також чергові помічники проректора з виховної роботи, здійснюють безпосередню виховну і організаційну роботу зі студентами. Проректор з виховної роботи разом зі своїми помічниками і курсовими наставниками складають педагогічну нараду, підзвітне адміністративній нараді.

Секретар Вченої ради здійснює підготовку засідань Вченої ради, складає протоколи засідань і стежить за виконанням їх рішень. У 2010 році секретарем Вченої ради призначений ігумен Адріан (Пашин).

Завідувач аспірантурою здійснює загальний контроль за діяльністю аспірантури, веде нагляд над процесом наукового керівництва з підготовки дисертаційного дослідження та виконанням аспірантом індивідуального навчально-наукового плану. У 2012 році завідувачем аспірантурою призначений ігумен Адріан (Пашин).

Завідувач Регентським відділенням контролює діяльність Регентського відділення Московської духовної академії. З 29 вересня 2016 року завідувач Регентським відділенням — ігумен Лазар (Гнатів).

Завідувач Іконописним відділенням контролює діяльність Іконописного відділення Московської духовної академії. З 1996 року посада затверджена за архімандритом Лукою (Головковим).

Завідувач Відділенням заочного навчання здійснює керівництво Відділенням заочного навчання Московської духовної академії, включаючи філії. З 1997 року завідувачем ВЗН призначений протоієрей Сергій Маратканов. Заступником завідувача ВЗН є протоієрей Сергій Забєліч.

Помічник ректора з представницької роботи забезпечує представницькі заходи в Московській духовній академії. З 2018 року помічник ректора МДА з представницької роботи — священик Олександр Кузнєцов.

Руководитель отдела по связям с общественностью и пресс-секретарь МДА представляют ректора и администрацию Академии в контактах со СМИ и контролируют деятельность пресс-службы МДА. С сентября 2019 года должность руководителя отдела занимает Анастасия Сергиева.

Ректором призначаються також:

  • Духівник Московської духовної академії - архімандрит Іларіон (Форкавець);
  • Ризничий Покровського академічного храму - архімандрит Іларіон (Форкавець);
  • Благочинний Покровського академічного храму - ієромонах Варнава (Лосєв);
  • Ризничий семінарського храму преподобного Іоанна Ліствичника - архімандрит Михаїл (Борей).