Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Βιβλικό σπουδών

Το Βιβλικό Τμήμα της Θεολογικής Σχολής ιδρύθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2004.

В настоящее время кафедра обеспечивает преподавание 31 дисциплины и проведение 9 практик. Заведует кафедрой доцент протоиерей Георгий Климов. Библейская кафедра ориентирует своих студентов на самостоятельную исследовательскую работу. Кафедра располагает библейским кабинетом, где имеется постоянно пополняемая современными научными библейско-богословскими изданиями библиотека и археологический музей.

Основное научное направление, выбранное кафедрой библеистики — разработка углубленного курса святоотеческой экзегетики с привлечением широкого контекста всех современных библейских исследований. Это — стремление к традиционности и, в свою очередь, к выработке новых подходов в решении конкретных задач, связанных с исследованием сложной и ответственной области, для рассмотрения Священного Писания в свете Священного Предания.

Site έδρας