Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Заседание Ученого совета и общее собрание профессорско-преподавательской корпорации МДА пройдет 6 июля

Уважаемые члены профессорско-преподавательской корпорации Московской духовной академии!

6 июля в 10:00 в Малом актовом зале состоится заседание Ученого совета и итоговое общее сборание профессорско-преподавательской корпорации МДА. 

На заседании Ученого совета состоится конкурс на замещение должностей педагогических работников и утверждение учебных планов на 2020/2021 учебный год. 
На общем собрании профессорско-преподавательской корпорации будут заслушаны отчетные доклады Ректора, проректоров, деканов факультетов и заведующих кафедрами.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: