Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

В Академии прошел коллоквиум «Наследие апостола Павла в святоотеческой экзегезе, русской дореволюционной и современной библеистике»

28 ноября в библейском кабинете МДА прошел коллоквиум научной школы кафедры библеистики «Наследие апостола Павла в святоотеческой экзегезе, русской дореволюционной и современной библеистике». Заседание и коллоквиум возглавил заведующий кафедрой, доцент, протоиерей Георгий Климов.

С докладами по темам диссертаций выступили студенты отделения заочного обучения магистратуры МДА:

 • диакон Александр Шилов, 1 курс магистратуры ОЗО МДА. «Экзегетический подход свт. Феофана Затворника к истолкованию посланий ап. Павла». Научный руководитель доцент М.В. Ковшов, кафедра библеистики, специальность «Экзегетика и герменевтика Священного Писания;
 • иерей Александр Харин, 1 курс магистратуры ОЗО МДА. «Проблемы толкования 7 главы послания ап. Павла к Римлянам». Научный руководитель доцент М.В. Ковшов, кафедра библеистики, специальность «Экзегетика и герменевтика Священного Писания»;
 • иеромонах Сергий (Гончаров), 1 курс магистратуры ОЗО МДА. «Эсхатологическое учение св. ап. Павла на примере посланий 1 и 2 к Фессалоникийцам и 1 к Коринфянам». Научный руководитель доцент М.В. Ковшов, кафедра библеистики, специальность «Экзегетика и герменевтика Священного Писания»;
 • Кирилл Загоннов, 1 курс магистратуры ОЗО МДА. «“Вечеря Господня” в богословии св. ап. Павла». Научный руководитель доцент М.В. Ковшов, кафедра библеистики, специальность «Библейское богословие»;
 • иерей Константин Панферов, 2 курс магистратуры ОЗО МДА. «Поведение мужчин и женщин на богослужении и во время молитвы по учению ап. Павла (1 Кор 11 2-16)». Научный руководитель доцент М.В. Ковшов, кафедра библеистики, специальность «Экзегетика и герменевтика Священного Писания».

Сотрудники кафедры рассмотрели прошения студентов на закрепление тем магистерских диссертаций, курсовых и дипломных работ, и потом:

 • выслушали отчет секретаря кафедры Сергея Зубова о поданных кафедрой сведениях в статотчет Академии за 2018-2019 учебный год;
 • обсудили курс «Славянский перевод Евангелия в начальный период (посл. треть IX — XI вв.)», предложенный профессором Алексеем Пентковским для чтения студентам магистратуры;
 • обсудили план конференции «Экзегетика и герменевтика Священного Писания», которая пройдет 5-6 февраля на базе Екатеринодарской духовной семинарии. 

В конце заседания участники обсудили вопросы издательской деятельности кафедры. В ноябре 2019 года кафедра библеистики МДА выпустила:

 • учебник проф. иером. Николая (Сахарова) по Евангелию от Марка, 
 • сборник трудов кафедры библеистики МДА №6, 
 • сборник конференции кафедры библеистики МДА «Экзегетика и герменевтика Священного Писания» №4,
 • собрание проповедей доцента кафедры библеистики МДА протоиерея Леонида Грилихеса «И начав от Писания».

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: