Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Прошла первая в учебном году встреча тьюторов

2 октября состоялась первая в учебном году встреча тьюторов Академии — индивидуальных наставников студентов. Участники обсудили план работы на предстоящий учебный год. 

В ходе встречи тьюторы отметили, что традиционное обучение направлено на получение и усвоение информации, а формированию у студентов образовательных навыков уделяется мало внимания. Тьюторам в работе со студентами необходимо уделить внимание отработке навыков аналитического чтения, написания научных текстов и ведения дискуссии.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: