Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Приглашаем в Школу абитуриента при Московской духовной академии

При Московской духовной академии работает Школа абитуриента – воскресные подготовительные курсы для школьников 10-11 классов и всех желающих поступать на бакалавриат МДА жителей Сергиева Посада и ближайших населенных пунктов Московской области.

Период обучения: с сентября по май.

Дни занятий: воскресенье.

Режим занятий:

8.30 – Литургия в Покровском храме МДА (для желающих)

11.20 — Завтрак

1 урок: 11.30 – 12.15

2 урок: 12.20 – 12.55

3 урок: 13.10 – 13.55

4 урок: 14.00 – 14.45

15.00 — Обед

Документы, необходимые для зачисления на курсы:

1. Прошение на имя Ректора (заполняется по прибытии в канцелярии МДА);

2. Две фотографии формата 3х4;

3. Анкета (заполняется по прибытии в канцелярии МДА);

4. Автобиография;

5. Паспорт (оставляется копия);

6. Справка с места учебы или документ об образовании;

7. Свидетельство о Крещении;

8. Приписное свидетельство или военный билет;

9. Рекомендация духовника.

Приём документов осуществляется в канцелярии МДА по рабочим дням, кроме государственных и больших церковных праздников, с 9.00 до 17.00.

Зачисление в Школу абитуриента при МДА проводится после собеседования, которое проходит по воскресеньям перед занятиями.

Διεύθυνση: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Лавра, Академия, Канцелярия.

Телефон: (496) 541-56-01, факс: (496) 541-56-02

E — mail: mpda@yandex.ru

Завершающим этапом в процессе обучения являются итоговые экзамены. Успешно закончившим Школу абитуриента выдается характеристика-рекомендация для поступления в МДА. Лучшие выпускники Школы абитуриента могут быть автоматически зачислены на Подготовительное отделение МДА.

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: