Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Межвузовская конференция «Христианские тексты Востока: ортодоксия и гетеродоксия» пройдет в МДА

Все, кому интересна жизнь Древних Восточных Церквей, их учение и традиции, интересно Предание Православной Церкви, приглашаются на межвузовскую студенческую конференцию «Христианские тексты Востока: ортодоксия и гетеродоксия». Она состоится 10 октября в аудитории 310 академического корпуса МДА. 

В мероприятии примут участие студенты Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Высшей школы экономики, Московской духовной академии.

Программа конференции:

10:30, 10 октября, аудитория 310: 

  • Павел Богомолов (НИУ ВШЭ, бакалавриат, III курс) — «Апокрифическая традиция “Жизни Адама и Евы” в армянской литературе»;
  • Анна Перезолова  (НИУ ВШЭ, бакалавриат, III курс) — «Апокалиптические ветхозаветные апокрифы в эфиопской традиции»;
  • Анастасия Вознюк (ПСТГУ, бакалавриат, III курс) — «Царство и священство Йэмрэханна Крэстоса по эфиопским и зарубежным источникам»;
  • Владислава Штефан (ПСТГУ, бакалавриат, IV курс) — «112-я сура Корана в средневековой греческой полемике с исламом»;
  • Владимир Коробов (МДА, аспирант) — «Влияние латинской схоластики на византийское богословие на примере спора о славе Христовой в XII в.»;
  • иерей Даниил Салищев (МДА, аспирант) — «Диалогичность в гомилетическом наследии святителя Филарета (Дроздова)».

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: