Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

title image

Академия выпустила второй номер журнала «Библия и христианская древность»

В Издательстве МДА вышел второй том журнала кафедры богословия «Библия и христианская древность». В журнале представлено девять публикаций, которые посвящены изучению Священного Писания, патристике и христианской древности. Специфика выпуска — исследования полемики, богословия и философской экзегезы в византийский и поздневизантийский периоды. 

Впервые публикуются переводы на русский язык четырех текстов: 

  1. «Книга глав о ведении» Иосифа Хаззайи (часть I);
  2. «Толкование на Евангелие от Иоанна (новонайденные фрагменты)» святого Кирилла Александрийского;
  3. «Амфилохии. Трактат I» святого Фотия Константинопольского;
  4. «Богословский диалог православных и антихалкидонитов (прошлое — настоящее — будущее): вклад Святой Горы Афон» (часть I)

В разделе «Рецензии» представлен критический разбор шести монографий, касающихся библеистики, апокрифической иудейской литературы и церковной истории. 

Γραφείο τύπου της Θεολογικής Σχολής της Μόσχας

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: